Meny
 
Ekspert på Enova-støtte!
Har du en kald og trekkfull bolig? Få råd fra en ekspert på hvilke tiltak som er best for akkurat DIN bolig!

Enova har en del krav som må oppfylles for å få støtte til ernergitiltak. Da er det fint å bruke en energirådgiver som virkelig kan dette!
Å bytte vinduer og etterisolere ytterveggene er typiske tiltak ved en energioppgradering.

Ofte vil andre tiltak også være aktuelle, som for eksempel etterisolering av gulv eller tak, samt montering av balansert ventilasjon.

Tiltaksplanen kan sendes til ulike snekkerfirma, som dermed priser eksakt det DIN BOLIG trenger! Du er dermed sikret at alle aktører priser det samme nivået på oppgraderingen.
Vi oppholder oss mye inne, og liker å ha det behagelig.

Ved å energioppgradere boligen blir den varmere og strømregninga lavere, samtidig som verdien på boligen øker. Den blir også sunnere å bo i - men det forutsetter at du oppgraderer boligen din korrekt!