Meny
 
Priser
Prisliste:
Grunnpris energirådgivning: 5.000 kr *
Termografering: 0 kr **
Tillegg befaring: 2500 kr ***
Tillegg hvis bolig større enn 250 kvm: 2500 kr
Tillegg hvis det bygges tilbygg under energioppgraderingen: 2500 kr

* Enova dekker 50 % av kostnaden for energirådgiver opp til 10.000 kr
** Enova dekker 2500 kr ekstra for energirådgivning hvis termografering er inkludert
*** Befaring inntil 40 km fra Inderøy

Prisliste for boliger som er ferdig energioppgradert:
Vågen Energirådgivning kan energiberegne boliger som er ferdig energioppgradert, men ikke blitt vurdert med tanke på Enova-støtte. Prisen vil da følge ett av følgende prinsipp:
1. Betaling per time utført arbeid, uavhengig av om Enova-støtte oppnås (risiko kun på oppdragsgiver)
2. 30 % av mottatt Enova-støtte, hvis dette oppnås (risiko kun på Vågen Energirådgivning)

Hvilket alternativ som blir valgt blir oppdragsgiver og Vågen Energirådgivning enig om før oppstart.